Vitamin D – v souvislosti s Covid19 skloňovaný více než dříve. Čím je tento „slunečný vitamín“ tak výjimečný? Co pro nás vlastně v našem těle dělá? Je to jen módní sezónní bublina nebo je to skutečně něco, o co bychom měli sami zodpovědně pečovat?

Pro začátek bych chtěla zmínit, že naše tělo je absolutně dokonalé. Všechno , co v něm probíhá, má svůj smysl. Pokud ho my nezblbneme, chyby nedělá.  Potřebuje „pouze“ dostatek kvalitních pracovníků (buněk), dobře živených, dobře komunikujících, s dostatkem kvalitních nástrojů a stavebního materiálu a uvážlivé, o všem informované velení, které vše zajistí, domluví a zkoordinuje. Hlídá se prakticky všechno. Hladinou krevních plynů počínaje, a třeba pH, hydratací a teplotou konče. Cílem je zajistit stálost vnitřního prostředí. Říká se tomu homeostáza. Jen v takovém prostředí může vše fungovat optimálně. Naším cílem by mělo být chápat, co dělá a zajistit, co potřebuje.

Vitamin D patří mezi hormony, jeho místo je tedyve velícím štábu.

Covid19 je vir. Méně probádaný, jakoby nevyzpytatelný , ale pořád vir. Jeho přítomnost aktivuje imunitní systém. Vzplane imunitní bitva – vzniká zánět. Z ne úplně jasných příčin může dojít u některých disponovaných pacientů k „přestřelení“ imunitní odpovědi a ke vzniku tzv. citokinové bouře, která je ničivá. Co je špatně?

Jednou z možných odpovědí je právě nedostatek vitaminu D. Aktuálně v celosvětové populaci .  Od přelomu tisíciletí je vitamin D v popředí vědeckého zájmu a studie jeho účinků přinesly překvapivá zjištění.

ODKUD ČERPÁME VITAMIN D?

Částečně ho můžeme získat stravou bohatou na vitamin D. Protože patří do skupiny vitamínů rozpustných v tucích, vyzkytuje se v tučných potravinách jako jsou tučné mořské ryby, tučné mléčné výrobky, vaječný žloutek, vepřové sádlo, některé houby. Jaký asi byl podíl light trendu a tažení proti tučné stravě na nízké saturaci populace vitaminem D?

Zbytek se vytváří v kůži působením slunečního záření, resp. jeho UVB složky. V letních slunných měsících si takto dokážeme vyrobit až 90% celkového vitaminu D. V našich zeměpisných šířkách stačí 15-20 minut přímého slunce denně. Bez opalovacího krému. Vystavení celého těla je logicky lepší než pouze obličeje. Nejvíce vitaminu D máme  v září po zvýšené letní expozici.  Tvorbu vitaminu D blokuje sklo, krémy na opalování a oděv. Také zatažená obloha, smogová inverze a obecně zimní období. Sluníčko, že v létě “zabíjí” viry a proto je méně viróz? To hlavně my se v létě víc nedáme.

Dr. Marc Sorenson , zakladatel Sunlight Institute, komentoval Schuit et al. (2019) studie vlivu slunce/tím i vitaminu D na obranyschopnost: „Informace o výsledcích studií vitaminu D jsou ohromující… Míra rozpadu (viru chřipky) 13krát vyšší u slunečního světla oproti tmě je pozoruhodná. To znamená, že místo izolace doma potřebujeme se buď buď vystavit polednímu slunci, nebo si zajít na solárium … Sluneční světlo je nejlepší dezinfekční prostředek. “ Pokračuje tím, že říká: „Je to krásná věc, protože vitamín D může vnitřně zastavit bouři cytokinů (zánětlivá imunitní odpověď) a navenek může sluneční světlo vyčistit vzduch. Efekt dva v jednom“.

ÚČINKY NA KOSTI.

Dlouho se považoval za vitamin ovlivňující pouze metabolismus vápníku a fosforu. V jemné a dokonalé spolupráci zajišťuje se svým hormonálním antagonistou, parathormonem příštítných tělísek, optimální hladinu vápníku a fosforu v séru pro potřeby těla, pro stavbu kostí a zubů. Dobře prostudovaný je jejich vliv na rozvoj křivice, osteoporózy a osteomalacie při nedostatku vitaminu D.  Suplementací řady potravin vitaminem D i jeho  přímým užíváním rachitida prakticky vymizela. V těchto indikacích je vitamin D standartně používaný jako rutinní a uznávaný léčebný prostředek.

MIMOKOSTNÍ ÚČINKY

Od přelomu tisíciletí, probíhají intenzivní studie, které dokazují, že vitamin D je daleko universálnější a významnější hráč, než se myslelo. Navíc překvapivě nedostatkový.

Co je v případě tohoto vitaminu mimořádně významné, je fakt, že reguluje činnost stovek genů. Odborníci dokonce našli receptory (místa, na která se váže vitamin D v buňkách) v genomu prakticky všech tkáních! To určuje jeho pestrou škálu vlivu.

VLIV NA IMUNITU

Zjištění, že dostatek vitaminu D je nezbytným klíčovým faktorem aktivace T lymfocytů a dalších významných složek buněčné imunity,  patří k významným objevům. Velká studie z února 2017  publikovaná v British Medical Journal asi poprvé přesvědčivě dokázala, že vitamin chrání proti respiračním infekcím. Výsledky korelují se známými fakty o výskytu respiračních infekcí včetně chřipky v zimních a jarních měsících. Nová data vysvětlují i pozorování, že normální hladiny vitaminu D snižují výskyt astmatu, který je běžně aktivován právě respiračními viry. Obecně byl efekt suplementace vitaminem D u osob s respirační virózou provázenou nedostatkem vitaminu D zhruba shodný jako efekt vakcinace proti chřipce.

DALŠÍ EXTRASKELETÁLNÍ ÚČINKY

Studie na zvířatech prokázaly inhibiční efekt vitaminu D na progresi tumorů tlustého střeva, vaječníků, prsů, prostaty, močového měchýře, jícnu, žaludku, tlustého střeva, rekta, plic, ledvin, pankreatu, vulvy a maligních lymfomů.

Má efekt i v léčbě diabetu mellitu 1. i 2. typu, autoimunit (střeva, revmatoidní artritidy, roztroušené sklerózy), poruch učení, depresi, poruch nálad, regeneraci svalů a odstranění syndromu „přetrénování“, plodnosti a vývoje plodu, hypertenze a metabolického syndromu, nepříznivého průběhu stárnutí, parodontózy, lupenky, ztráty vlasů, makulární degenerace, migrény, Alzheimerově chorobě…

JAK POZNÁTE NEDOSTATEK VITAMINU D?

Můžete pozorovat některé z těchto příznaků, které se objeví z nejasných příčin.

  1. Svalová slabost.
  2. Snížená vytrvalost.
  3. Nespavost.
  4. Přecitlivělost hmatu.
  5. Náladovost a deprese.
  6. Vysoký krevní tlak.
  7. Únavové zlomeniny.

Přestože je obecný nedostatek vitaminu známá věc, myslím, že nebýt coronaviru, vztah k nedostatku tohoto skutečně „slunečného“ hormonu by ještě na pár let zůstal vlažný a bez aktivní odezvy. Coronavire – přecejenom jsi k něčemu dobrý!

Zdroje:

https://www.grassrootshealth.net/ a https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_D