Homeopatie2022-12-19T06:42:20+01:00

„Hledej jiskru, která zapálí oheň tvých léčivých sil“ – Paracelsus.

O homeopatické léčbě

Homeopatie – zpochybňovaná i vynášená do nebes, účinná, jednoduchá, levná, nadčasová. Nezávislá na úrovni vědeckého rozvoje okolního světa. Všímá si pouze pacienta, jeho osobních i rodinných dispozic, jeho pocitů, charakteru potíží a souvislostí.

Homeopatii praktikuji téměř 30 let. Vyslechla jsem spousty životních příběhů. Zažila šťastná uzdravení i složitá hledání souvislostí. Fascinuje mě, jak dokonalí jsme. A jak dokonale jednoduchá je homeopatie.

Co je homeopatie.2021-04-11T22:40:16+02:00

Homeopatie je léčebná metoda, která využívá v podstatě stejný princip jako biorezonanční přístroj BICOM Optima.

Na základě shromáždění informací o specifických potížích paceinta včetně pocitů, modalit (tj. kdy dochází ke zhoršení, zlepšení), okolností vzniku a individualitního prožívání pacienta, homeopat vybere takový lék o takové síle (potenci), ktrerý má schopnost vyvolat rezonanci, tj. frekvenční odezvu v narušené tkáni a tím dát impulz samouzdravným mechanismům.

Rozdíl mezi homeopatií a biorezonanční metodou Bicom je v technice vyšetření. Homeopatie sbírá data na podkladě pohovoru. BICOM Optima sbírá naměřená reálná frekvenční data. Zpracovává je složitý software. Léčba je vysoce specifická a přesná. Jsou odrazem doby, kdy vznikly. Obojí využívají stejného fenoménu – rezonance. Je na zvážení každoho, co je mu v léčbě bližší.

Jak probíhá homeopatické vyšetření a komu je určené.2021-02-28T17:50:19+01:00

Homeopatické vyšetření probíhá formou pohovoru .

Po zvážení všech charakteristik příznaků a vlastností léčeného hledá terapeut homeopatický lék, který při užití v toxickém množství vyvolává podobné projevy. Je tedy v přirozeném stavu podobný pacientovi a jeho potížím. Čím podobnější tyto příznaky jsou, tím silnější je rezonanční léčebný efekt.

Homeopatické vyšetření trvá 1 a půl až dvě hodiny. Děti do sedmi let vždy vyšetřuji zároveň s maminkou.

V závěru vyšetření doporučím pacientovi homeopatický lék (ev. léky) a jeho (jejich) užívání. Zároveň společně zvážíme všechny možnosti nápravy a nutných změn v oblastech podle etiologie, aby se problém nevracel.

Homeopatie je určená všem, kdo si ji jako léčebnou metodu zvolí bez ohledu na věk a u kterých nedošlo k nevratnému poškození tkání.

Vzhledem k její absolutní bezpečnosti je vhodná i u těhotných po celou dobu těhotenství.

Není vhodný u pacientů s dlouhodobou imunosupresivní léčbou. Zde má pouze paliativní efekt (t.j. ulevuje od doprovodných obtíží).

Také u velmi vyčerpaných pacientů (nemocí nebo věkem nebo obojím) není vhodná. Hojení je pro tělo velmi náročné na energii. Mohla by pacienta připravit o zbytek sil.

 

Co má homeopatie společného s biorezonancí?2021-03-14T18:51:52+01:00

Podstatu. Homeopatie využívá efektu biorezonance mezi léčeným a léčebnou látkou.

Biorezonance se dosáhne výběrem co nejpřesnějšího homaopatického léku ve vztahu k individualitě nemocného a jeho nemoci. Čím přesnější výběr, tím silnější je schopnost vyvolat rezonanci.

Po naředění a dynamizaci používaných léčebných látek se jejich léčebný potenciál – schopnost vyvolat rezonanci –  zvyšuje.

Rezonance iniciuje přirozené samoúzdravné mechanismy.

Homeopatie – historie a princip2021-02-28T17:33:09+01:00

Homeopatie patří k empirickému léčení. Zatím nelze vědecky doložit jak přesně působí. Možná za to může “pomalost” aplikace vědeckých objevů do medicíny. Možná neochota současného hlavního léčebného proudu se tím vůbec zabývat.  Možná nedostatek odvahy lékařů nejít vyšlapanými cestami, ale řídit se efektivitou a bezpečností léčby.

V každém případě homeopatie díky účinnosti, nízkým nákladům a bezpečnosti ze světa medicíny nemizí.

Historicky získala zasloužený kredit při léčbě a profylaxi cholery v první polovině 19. století ((1831, 1849), kdy efekt byl naprosto nezpochybnitelný a statisticky prokázaný.

Od té doby zaznamenala homeopatie statisticky doložitelné úspěchy v prevenci i léčbě dalších těžkých epidemií : spály (1799, 1838 Prusko), poliomyelitidy (1800 USA, 1850 Jižní Afrika, 1957, 1985 Brazílie), horečky Dengue (1996, 2012-2013 Indie, 2006 Kuba, 2001, 2007, 2008-2010 Briazílie, 2010 Srí Lanka, 2014 Thajsko), záškrtu (1932, 1941, 1947 Francie), leptospirózy (2007-8, 2014 Kuba), malárie (r. 2014 proběhla studie in vivo na myších s použitím homeopatckého antimalarického komplexu se závěrem:  „Tato studie potvrzuje účinnost této kombince léků proti Plasmodiu berhei in vivo a zároveň konstatuje bezpečnost tohoto preparátu ve vztahu k funkci jater a ledvin hostitele“) a dalších včetně studií účinnosti homeopatické prevence virových onemocnění.

Používání homepatie předcházelo mnohaleté zkoumání symptomů u dobrovolníků po podání subtoxických až toxických dávek různých látek rostlinného, minerálního nebo živočišného původu a jejich následné katalogizování v obsáhlých repertoriích.

Následně bylo empiricky zjištěno, že po naředění a dynamizaci těchto látek se jejich léčebný potenciál – schopnost vyvolat rezonanci –  zvyšuje.

Oba empirické údaje se využívají v homeopatické léčbě.

Jak dlouho vyšetření trvá a jak často je nutné ho opakovat ?2021-02-28T17:59:55+01:00

První homeopatické sezení běžně trvá hodinu a půl až dvě. Záleží na složitosti zdravotního problému a historie pacienta.

Následné sezení (pokud je potřeba) bývá obvykle po 6 – 8 týdnech a trvá přibližně půl hodiny. Pokud potíže odezní, nejsou následná sezení nutná.

Každý, kdo u mě absolvoval vstupní vyšetření, se může dostavit samozřejmě i po letech.

Nemalá skupina pacientů, často celé rodiny, ke mně dochází preventivně v těžších životních situacích nebo při prvotním zdravotním dyskomfortu celá léta. To je fajn. Mnohému lze předejít.

Při vyšetření zásadně nespěchám. Nechávám si dostatek času „v rezervě“ (při stejné ceně).

Kontaktujte mě

  Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

  +420 605 474 013

  eva@energymedicine.cz

  K.Čapka 211 40502 Děčín
  1.patro, č.129

  Přejít nahoru